Καλές πρακτικές

3ο Γυμνάσιο Λάρισας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση καπακιών

Ανακύκλωση καπακιών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Γυμνάσιο Λάρισας

ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Θεοδωροπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κάθε τμήμα είχε έναν υπεύθυνο μαθητή για τα καπάκια και έναν βοηθό. Όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έφερναν σακούλες με καπάκια και τις κρατούσαν σε έναν χώρο μέσα στην τάξη τους. Ο υπεύθυνος μαθητής μαζί με το βοηθό του, έφερναν τα καπάκια στα διαλείμματα της Παρασκευής στο χώρο περισυλλογής (κατασκευάστηκε ειδικά για το λόγο αυτό σιδερένια κατασκευή για τη φύλαξη των καπακιών) όπου τα ζύγιζαν, κατέγραφαν τις τιμές σε ειδικό τετράδιο (τμήμα, ημερομηνία, κιλά) και άδειαζαν τα καπάκια σε μεγάλες μαύρες σακούλες. Την όλη επίβλεψη την είχε η υπεύθυνη καθηγήτρια. Επίσης, όταν οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους έφερναν μεγάλες ποσότητες καπακιών με το όχημά τους, τότε έρχονταν σε συνεννόηση με την υπεύθυνη καθηγήτρια για την ώρα παραλαβής.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από την συκεκριμένη δράση οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι η ευαισθητοποίηση όλων μας μπορεί να έχει οικονομικά και κονωνικά οφέλη και πως η ελάχιστη ατομική προσπάθει, όταν λειτουργεί συλλογικά, οδηγεί σε εντυπωσιακά αποτελέσματα και αναπτύσσει το αίσθημα της αλληλεγγύης στην κονωνία.Συνεργασίες

Την προσπάθειά μας ενίσχυσαν το 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και το αρτοποιείο ''Σταρένιο''


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1. Ειρήνη Ραπτοπούλου (Γαλλικής Γλώσσας)

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Την Τρίτη 29-5-18 θα γίνει εκδήλωση του 3ου Γυμνασίου με την παρουσία μαθητών και γονέων για την παράδοση των πωμάτων στην μαθήτρια με κινητικά προβλήματα.


Στόχος δράσης

Ανακύκλωση καπακιών για την αγορά αμαξιδίου για μαθήτρια με κινητικά προβλήματα άλλου Γυμνασίου της Λάρισας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, τοπική κοινωνία.

Χρόνος δράσης

Σχολ. Έτος 2017-18

Τόπος Δράσης

3ο Γυμνάσιο Λάρισας

Ένταξη σε Δίκτυα

Μετά την παράδοση  των καπακιών  στη μαθήτρια με τα κινητικά προβλήματα, θα δημοσιευτεί η δράση αυτή στην τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation