Μαθητικές δημιουργίες

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2θέσιο Νηπιαγωγείο Κυνοπιαστών


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Υψηλού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΔΟ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ Η/Υ.


Στόχος δράσης

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation