Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση τηγανέλαιου σχ.έτος 2019-20

Ανακύκλωση τηγανέλαιου σχ.έτος 2019-20
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών δράσεων που εκπονούνται στο Νηπιαγωγείο μας είναι και η συγκέντρωση τηγανέλαιου με σκοπό την ανακύκλωση.Οι μαθητές μας αλλά και η τοπική(γειτονιά του σχολειου μας) κοινωνία συγκεντρώνουν το τηγανέλαιο σε ειδικό κάδο αποθήκευσης που δίνεται στο σχολείο μας από εταιρεία πιστοποιημένη με ISO για τν ανακύκλωση τηγανέλαιου προκειμένου να γίνει βιοκαύσιμο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μικροί μαθητές μας μέσα από αυτή τη περιβαλλοντική δράση βιωματικού χαρακτήρα  κατανοούν τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τον τρόπο που μπορούν να το κάνουν αυτόΣυνεργασίες

Μαθητές-Γονείς και Κηδεμόνες-Τοπική κοινωνία-Εταιρεία Ανακύκλωσης τηγανέλαιου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

12ος - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρόνος δράσης

Το Νηπιαγωγείο μας δραστηριοποιείται σε αυτή την δράση από το 2013 μέχρι σήμερα.

Τόπος Δράσης

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation