Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση τηγανέλαιου

Ανακύκλωση τηγανέλαιου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ιδέα της ανακύκλωσης τηγανέλαιου ξεκίνησε από το 2013 όταν εκπονούσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σχολικών δραστηροτήτων με τίτλο ¨από την ελιά ..στο σαπούνι¨.Στα πλαίσια της επίσκεψης μας στο τοπικό ελαιοτριβείο ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή τη δράση.Η ιδέα μας ενθουσίασε και προτρέψαμε τα παιδιά και τους γονείς του νηπιαγωγείου μας να ασχοληθούνε με αυτό.Από τότε κάθε χρόνο δραστηριοποιούμαστε όλη μαζί και κάνουμε ότι καλύτερο για το περιβάλλον.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων και κυρίως των μικρών μας μαθητών!Συνεργασίες

Συνεργασία μεταξύ των παιδιών ,των γονέων, της τοπικής κοινωνίας,του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου και του Νηπιαγωγείου μας!


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η διάχυση του μηνύματος της ανακύκλωσης τηγανέλαιου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου μας. 3ip-aigin.pie.sch.gr 


Στόχος δράσης

15ος-ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρόνος δράσης

Το Νηπιαγωγείιο μας δραστηριοποιείται σε αυτή την δράση από το 2013.

Τόπος Δράσης

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation