Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχουν τρεις κάδοι ανακύκλωσης υλικών,για χαρτί,για αλουμίνιο και για πλαστικό.Στους κάδους αυτούς έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά να ρίχνουν τα υλικά που ανακυκλώνονται ανάλογα με την ύλη τους.Επίσης υπάρχει ένα καδάκι όπου τα παιδιά ανακυκλώνουν καπάκια μπουκαλιών με σκοπό την ενίσχυση της δράσης για αγορά  αναπηρικών αμαξιδίων.Μια ακόμη δράση ανακύκλωσης είναι και η ανακύκλωση μπαταριών.Μέσα σε  αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων τα παιδιά αποκτούν οικολογική συνείδηση και συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της ανακύκλωσης. 


Αποτελέσματα / επίδραση

-Τα παιδιά αναγνωρίζουν ποιά προϊόντα ανακυκλώνονται.

-Τα παιδιά κατανοούν την χρησιμότητα της ανακύκλωσης  στο περιβάλλον.

-Η  ενεργή συμμετοχή στη ανακύκλωση προσφέρει στα παιδιά ηθική ικανοποίηση καθώς με την δράση αυτή συμβάλουν και αυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

-Ενισχύεται η συνεργσία στο νηπιαγωγείο και δημιουργείται κλίμα συνεργασίας( με εξωσχολικούς φορείς) με κοινό σκοπό την ανακύκλωση.

-Αντιλαμβάνονται την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που ανακυκλώνονται.

-Η ανακύκλωση κάποιων υλικών (καπάκια από μπουκάλια)συμβάλει στην βελτίωση της ζωής άλλων συνανθρώπων μας.

 

-Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η σωστή διατροφή και η ανακύκλωση βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Συνεργασίες

Γονείς και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση των γονεών με ενημερωτικά φυλλάδια.

Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου.

http://3nip-aigin.pie.sch.gr/wordpress/


Στόχος δράσης

Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές ,εκπαιδευτικοί ,γονείς

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2019-Ιούνιος 2020(Η δράση ωστόσο σταμάτησε τον Μάρτιο 2020,λόγω της πανδημίας COVID 19)

Τόπος Δράσης

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation