Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ανακύκλωση

ανακύκλωση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


Διευθυντής Σχολείου

Καραγιαννάκη Λευκή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΔΕΝ ΠΕΤΑΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ  και ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ


Στόχος δράσης

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation