Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


Διευθυντής Σχολείου

Αποστολία Μπέκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μιλήσαμε για την ανακύκλωση τι ανακυκλώνουμε τους κάδους της ανακύκλωσης και φτιάξαμε κούκλες με ανακυκλώσιμα υλικά


Στόχος δράσης

Να γνωρίσουν τα παιδιά τους κάδους ανακύκλωσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation