Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανοιχτό Σχολείο

Ανοιχτό Σχολείο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Γνωριμία, διερεύνηση αναγκών και προσδοκιών των γονέων των μαθητών, κατάθεση εμπειριών και κοινή δράση


Αποτελέσματα / επίδραση

Δημιουργία πολυπολιτισμικού σχολικού ημερολογίουΣυνεργασίες

γονείς μαθητών

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Open Doors School

Ελληνογερμανική αγωγή, Διόφαντος


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουρίδη Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα

 


Στόχος δράσης

Ενίσχυση της γονεϊκής παρουσίας των γονέων μαθητών με πολυπολιτισμική ταυτότητα

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές, γονείς

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2018- Ιούνιος 2019

Τόπος Δράσης

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation