Σχέδια μαθήματος

1st Primary School of Komotini


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Αόρατες Πόλεις - Η Άγνωστη πόλη μου

Αόρατες Πόλεις - Η Άγνωστη πόλη μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1st Primary School of Komotini


Διευθυντής Σχολείου

Αργυρίου Αλέξανδρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Oι πόλεις Αόρατες και Ορατές - Φυσικές ή Εικονικές- η άγνωστη πόλη μας ζει και επιθυμεί να είναι ένα ζωντανό κομμάτι που συμβιώνει με τον άνθρωπο και συνδέει το χώρο και τον χρόνο μέσα στη σκέψη των κατοίκων της. Οι κάτοικοι της πόλης είναι οι απόλυτοι συγγραφείς ενός "αστικού κειμένου' μέσα απο την περιήγηση τους στους αόρατους και ορατούς χώρους της πόλης. Κάθε πόλη αποτελεί μία ιστορία ταξιδιού, μια χωρική πρακτική. Το περπάτημα στην πόλη αποτελεί μια χωρική δράση που διαμορφώνει σχέσεις ανάλογα με την μορφή των κινήσεων των ποδιών και των χεριών. Είναι τα εκφραστικά φαινόμενα της αφήγησης των πόλεων.Χαρτογραφούν τη ζωντανή εμπειρία και τη μνήμη. Τι είναι οι ΑΌΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ; Πώς φαντάζεσαι τις Αόρατες Πόλεις; Ποια είναι τα μέρη που μπορείς να επισκεφτείς σε μία πόλη;Τι είναι αυτό που κάνει την πόλη σου ελκυστική;Ποια πόλη θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί; Αυτά είναι τα αρχικά ερωτήματα που τέθηκαν στους μαθητές. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η πόλη είναι μια μορφή ανώτερης κοινωνικής συνύπαρξης η οποία εμπεριέχει πολλές έννοιες.Η πόλη αποβλέπει σε ένα αγαθό, το οποίο είναι καλό γιαυτήν και για τον άνθρωπο. Με αυτή τη σκέψη, οι μαθητές αναζητούν αυτό το αγαθό, καταλήγοντας στον ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ των πολιτών.Και ποιο είναι το συμφέρον των πολιτών; οι μαθητές απαντούν - η ελευθερία, η αυτονομία, η βιωσιμότητα, οι θεσμοί και ολα αυτα εξαρτώνται απο τον ανθρωπο. Και για να υπάρχουν αυτά και κατά συνέπεια το ανώτερο αγαθό δηλαδή η ΕΥΔΑΙΜΟΝΊΑ πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει την πόλη του. Κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας στην χαρτογράφηση της πόλης μας, με τη καταγραφή και μελέτη των μνημείων της πόλης. Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να ενεργήσουν με δημιουργικό και περιεκτικό τρόπο στην πόλη τους.Η ανάλυση, η έρευνα, η αυτοεκπαίδευση οδήγησαν τους μαθητές στην αναζήτηση νέων λύσεων.Οι μαθητές αντιμετώπισαν και ανέλαβαν πολύπλοκα καθήκοντα, όπως: να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του αστικού πλαισίου τους και να συνεργάζονται με τους εταίρους δημιουργώντας παρεμβάσεις σε απομακρυσμένες πραγματικότητες. να σχεδιάσουν ένα έργο κατάλληλο ώστε να μετατρέψουν την πόλη τους σε δημιουργική και περιεκτική. συμμετείχαν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης τους.
Γύρω από τον στόχο της επίτευξης της ικανότητας του ενεργού πολίτη, ευνοήθηκαν οι παραγωγικές εμπειρίες της αντιπαράθεσης και της συνεργασίας στις ομάδες. Επομένως, η μάθηση θεωρήθηκε ως συλλογική συμμετοχή στη λύση ενός προβλήματος με συνεντεύξεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητεςΕφαρμόστηκαν συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας, PBL(Project Based LEARNING) Artfulthinkig, Think Pair Share, Brainstorming, Cloud computing, και  CLIL.Εφαρμόστηκαν η συζήτηση, η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα, η μάθηση μέσω παρατήρησης κτλ. Η τεχνική για την επεξεργασία ενός νέου θέματος τεχνική ανακεφαλαίωσης και συστηματοποίησης τεχνικές αποτίμησης και αξιολόγησης. Ο ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση σε μια ομάδα διάλεξη και διήγηση. Η μαιευτική μέθοδο 
Εννοιολογική Χαρτογράφηση – Χάρτης Εννοιών (Concept Map)
Μέθοδος της Ανακάλυψης (Καθοδηγούμενη κι Ελεύθερη) Μέθοδος Μελέτης ή Έρευνας - Σχέδιο Εργασίας (project)
Εργασία σε Ομάδες Οπτικοακουστικά Μέσα & Πολυμέσα Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας. ΠαιχνίδιΤο πρόγραμμα ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού Σχολείου όπως ορίζεται από τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΠΣ. Tο αντικείμενο και το περιεχόμενο του έργου επιλέχθηκε με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες των μαθητών ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις, προσαρμόστηκε ανάλογα με τα ειδικά στοιχεία της τοπικής κοινωνίας που εντάσσεται το σχολείο (π.χ. διαμόρφωση ιδιαίτερων στόχων που συνδέονται με θέματα και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, εισαγωγή θεμάτων τοπικής ιστορίας, αξιοποίηση τοπικών πηγών πληροφόρησης κ.λπ.).η ακρόαση και η ανάγνωση παραμυθιών παρείχε τη βάση για την επινόηση άλλων δραστηριοτήτων, για την ενίσχυση των στοιχείων των αστικών συνθηκώνΟι δραστηριότητες στην τέχνη ήταν ποικίλες και αποσκοπούσαν στην απεικόνιση του έργου, τη δημιουργία ενός χάρτη της πόλης, φανταστικών πόλεων.Η ανακάλυψη και χρήση ιστορικών πηγών, καθώς και η μελέτη των μνημείων της πόλης βοήθησε στην ενσωμάτωση της Ιστορίας, καθώς και την κατασκευή του χάρτη της πόλης με τη Γεωγραφία. Στόχος μου ήταν να αναπτύξω στους μαθητές την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τον κοινωνικοπολιτιστικό ιστό της πόλης με δημιουργικά εργαλεία και με ιδέες που είναι ευαίσθητες στην έννοια της κοινωνικής ένταξης.Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα μνημεία της πόλης και έγινε ανάλυσή τους και στη συνέχεια η παραγωγή  καλλιτεχνικών έργων. Παρουσιάστηκαν οι  Εικόνες από μερικά ενδιαφέροντα μέρη της πόλης. Πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση διαφορετικού τύπου κειμένων όπως ιστορικά κείμενα, ποιημάτα, τραγουδια, χάρτες. τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σχέδια, έργα ζωγραφικής και παραγωγή γραπτού κειμενου.Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν, με ενεργό μάθηση, τα θεμελιώδη στάδια του έργου τους γράφοντας: ηλεκτρονικά μηνύματα σε εμπειρογνώμονες, συμβούλους, βιβλιοθηκονόμους, εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων. Χρησιμοποίησαν επίσης: το IWB να αντλήσει νέα στοιχεία στις εικόνες των πόλεων, ακολουθώντας τις ενδείξεις των εταίρων. Giphy να ζωντανέψει ψηφιακές κάρτες; Tricider για να επιλέξετε το αγαπημένο λογότυπο. Το MiniCity μου για την εικονική πόλη. Για τη διδακτική τεκμηρίωση έχουν χρησιμοποιηθεί: Genially, Emaze, Movie Maker, Padlet, PicCollage, Spark Adobe, Powtoon, Animoto. Για αξιολόγηση: Για τη δημιουργία χαρτών ιδεών: Popplet και Thinglink.Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές δούλεψαν στις ομάδες εργασίας συνέβαλε στη συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής τους ταυτότητας, ενδυνάμωσε την κοινωνική τους συνείδηση, τους καθιστά κοινωνικά υπεύθυνους, τους εμπλέκει σε διαδικασίες διαμόρφωσης απόψεων και λήψης αποφάσεων και τους εξοπλίζει με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στις κοινωνικές διεργασίες.
το πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν με την συμμετοχή των μαθητών (θεατρικό δρώμενο και παρουσίαση των μνημείων της πόλης) στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ενσωμάτωσης της Θράκης στην Ελλαδα αλλα δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο λογω της πανδημίας


Αποτελέσματα / επίδραση

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές δούλεψαν στις ομάδες εργασίας συνέβαλε στη συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής τους ταυτότητας, ενδυνάμωσε την κοινωνική τους συνείδηση, τους καθιστά κοινωνικά υπεύθυνους, τους εμπλέκει σε διαδικασίες διαμόρφωσης απόψεων και λήψης αποφάσεων και τους εξοπλίζει με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στις κοινωνικές διεργασίες. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν τις σχέσεις που δημιουργούνται και υπάρχουν μέσα σε μία πόλη. Γνώρισαν μνημεία σημαντικά της πόλης τους στα οποία δεν είχαν δώσει στο παρελθόν καμία σημασία. Ανέπτυξαν κριτική σκέψη και δεξιότητες δημιουργικής επικοινωνίας. Τέλος, 'ορκίστηκαν" ότι θα συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας ΜΑΓΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ.Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με το τμήμα Ιστορίας - Εθνολογίας, την Ταξιαρχία και τον Δήμο Κομοτηνης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αρβανιτίδου Μαριάνθη

Στόχος δράσης

οι μαθητές να μάθουν και να αναγνωρίζουν τις διαδρομές μέσα στην πόλη και να γίνουν ενεργοί πολίτες προς βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούν

Χρόνος δράσης

15 διδακτικές ώρες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation