Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Απορρίμματα

Απορρίμματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ευδοκία Μπιλλήρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εργασίες στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Φωτογραφικό υλικό

Σχέδια εργασίας

Υλοποίηση προγράμματος "Η ζωή χωρίς σκουπίδια"


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation