Μαθητικές δημιουργίες

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα

Αυτά τα χρήσιμα άχρηστα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά δημιούργησαν κατασκευές από υλικά που μπορεί να ανακυκλωθούν/επαναχρησιμοποιηθούν


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation