Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Βήματα για τη Ζωή

Βήματα για τη Ζωή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα για τα Βήματα για τη ζωή έγινε παράλληλα σε δύο  τμήματα του σχολείου μας και στο τμήμα ένταξης. Στόχος μας να πάρουν τα παιδιά τις βάσεις για να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα στη ζωή τους, αλλά και να γνωρίσουν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων.

Ενδεικτικές δράσεις:

 

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/06/blog-post_11.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_58.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_18.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/03/blog-post_10.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/e-book.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/library4all.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html

http://karapachristina.blogspot.gr/2017/01/blog-post_27.html


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καραπά Χριστίνα, Σκούπρα Ασπασία, Σώνη Ευθυμία, Σκαρπάρη Ηρακλεία, Πατουκά Ελένη

Στόχος δράσης

Να πάρουν τα παιδιά τις βάσεις για να έχουν ψυχική ανθεκτικότητα στη ζωή τους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Όλη τη σχολική χρονιά

Τόπος Δράσης

Σχολείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation