Μαθητικές δημιουργίες

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Βίντεο και Αφίσα για τον Πλανήτη 2030

Βίντεο και Αφίσα για τον Πλανήτη 2030
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Μήγγου Δημήτριος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation