Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Βίντεο και τραγούδι για την Ανακύκλωση

Βίντεο  και τραγούδι για την Ανακύκλωση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής


Διευθυντής Σχολείου

Μαυρογιάννης Σίμος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργία βίντεο και τραγουδιού μετά από ενημέρωση για την ανακύκλωση.


Στόχος δράσης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation