Σχέδια μαθήματος

4ο Γυμνάσιο Χίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Χούλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ένα σχέδιο μαθήματος που πραγματοποίησα για να προσεγγίσουν οι μαθητές την παραδοσιακή μας μουσική και αφορά σε παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη μουσική τόσο στην Α όσο και στη Β γυμνασίου.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται αναλυτικά στο συνημμένο pdf του σχεδίουΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Φραγκάκη

Στόχος δράσης

Η προσέγγιση στοιχείων της μουσικής μέσα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική

Χρόνος δράσης

Από τρεις έως έξι διδακτικές ώρες.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation