Καλές πρακτικές

Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Βιώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα

Βιώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού


Διευθυντής Σχολείου

Ε. Ταμπακάκη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο αρχικό στάδιο του project, οι συμμετέχοντες στην εργασία μαθητές, σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγήθηκε και συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Σχολείου, με σκοπό να καταγραφούν οι αρχικές στάσεις, τα συναισθήματα και οι γνώσεις τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνήθεις μορφές παραβίασής τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έπειτα, οι συμμετέχοντες μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε τετραμελείς ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα ανέλαβε την ανάδειξη ενός σύγχρονου κοινωνικού προβλήματος, το οποίο συνδέεται με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πέντε θέματα που αναλύθηκαν είναι ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η στέρηση πολιτικών ελευθεριών, η καταπίεση των γυναικών και η αδυναμία του Ο.Η.Ε. να επιβάλει τη δικαιοσύνη και την ισονομία μεταξύ των ισχυρών και των ανίσχυρων κρατών.
Εν συνεχεία, έλαβε χώρα η ευαισθητοποίηση των ομάδων εργασίας μέσω της συμμετοχής τους σε ποικίλες βιωματικές δράσεις, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Αγωγής Προφορικού Λόγου (δράσεις αυθόρμητου και προτρεπτικού λόγου καθώς και διττών λόγων). Στο τέλος του σταδίου αυτού, η κάθε ομάδα ανέλαβε, ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε, να δημιουργήσει μια εικονική ομιλία ενός ανθρώπου που στο παρελθόν αγωνίστηκε για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ομιλίες αυτές αποτέλεσαν τις απόπειρες των μαθητών να φανταστούν ποια θα ήταν σήμερα τα συναισθήματα υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Τζωρτζ Όργουελ και η Έλινορ Ρούζβελτ και εάν θα ήταν υπερήφανοι για τον κόσμο που μας κληροδότησαν.
Σε δεύτερο στάδιο, οι ομάδες όρισαν εκπροσώπους, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της παρουσίασης της τελικής εργασίας τους στους συμμαθητές τους που ανήκουν στα υπόλοιπα τμήματα της Γ΄ Τάξης, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τέλος, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε για δεύτερη φορά σε όλους τους μαθητές και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι ήταν επιτυχής η όλη διαδικασία της ευαισθητοποίησης.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση και σύγκριση των ευρημάτων που προέκυψαν κατά τις δύο φάσεις της έρευνας είναι ότι η ευαισθητοποίηση συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να αυξηθούν τα θετικά συναισθήματα, να γίνουν ακόμη πιο ευνοϊκές οι ήδη θετικές στάσεις και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις και των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο η ευαισθησία των μαθητών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με παραβιάσεις των δικαιωμάτων που συμβαίνουν διεθνώς και αυξήθηκε η συνειδητοποίηση των κινδύνων που αυτές κρύβουν για το μέλλον του κόσμου. Η συμμετοχή μας σε αυτή την πορεία γνώσης και ευαισθητοποίησης απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα μας ωφέλησε πολλαπλά.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τα αποτελέσματα από θέματα του ερωτηματολογίου:
Το «δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια», η «ισότητα» και η «ελευθερία έκφρασης» αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που δηλώθηκαν από τους περισσότερους μαθητές ως τα πιο σημαντικά. Και στις δύο φάσεις, βρέθηκε πως η παιδική κακοποίηση και ο φυλετικός ρατσισμός αποτελούν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που στενοχωρούν περισσότερο τους μαθητές, ενώ η κακοποίηση των γυναικών εκείνη που τους εξοργίζει περισσότερο. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, οι τρομοκρατικές επιθέσεις και η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Ως προς τις γνώσεις για ποικίλους τομείς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν «πάρα πολλά» ή «αρκετά». Συγκεκριμένα, ενώ στην α’ φάση μόνο ένας στους τρεις μαθητές απάντησε ότι έχει «αρκετές» ή «πάρα πολλές» γνώσεις για την ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ρόλο του Ο.Η.Ε. στην υπεράσπιση τους, στη β’ φάση το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 94% και στις δύο περιπτώσεις.
Αναφορικά με τις αντιδράσεις τους σε διάφορες καταστάσεις που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ στην α’ φάση οι μισοί περίπου μαθητές δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν πρόθυμα σε μια εργασία που θα τους ανέθετε ο καθηγητής τους για το συγκεκριμένο θέμα, στη β’ φάση την ίδια απάντηση έδωσαν 9 στους 10. Επίσης, ενώ στην α’ φάση μόλις το 29% δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε με ενδιαφέρον ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις ανήλθε στο 61%.
Τέλος, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο φάσεων ανέδειξε αξιοσημείωτες διαφορές στις στάσεις και στα συναισθήματα των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών απέναντι στα δικαιώματα των μεταναστών. Συγκεκριμένα, ενώ στην α’ φάση το 72% δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη ότι «οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, ακόμα και εάν εκεί γίνεται πόλεμος» στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν την ίδια απάντηση ανέβηκε στο 95%. Επίσης, στο θέμα: «Αισθάνομαι ότι μια βάρκα γεμάτη μετανάστες που βυθίζεται στη Μεσόγειο είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου για να ενδιαφερθώ», ενώ στην α’ φάση το 66% δήλωσε «μάλλον» ή «σίγουρα όχι», στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις έφτασε στο 84%.Συνεργασίες

Η δράση βασίστηκε στο βιβλίο Λέμε την αλήθεια στην εξουσία. Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αλλάζουν τον κόσμο μας (2017) του Ιδρύματος Robert F. Kennedy Human Rights – Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Π. Κατηνιώτης, Μ. Δουζίνα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση στη σχολική κοινότητα, στο 6ο Παναρσακειακό Συνέδριο (Απρίλιος 2018) και σε άλλες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα (π.χ. εκδήλωση του Σχολικού Δικτύου «Ενεργός Πολίτης»).


Στόχος δράσης

Η παρούσα εργασία αφορά στη συμμετοχή όλων των μαθητών του Τμήματος Γ΄α του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού σε ποικίλες ομαδικές και βιωματικές δράσεις, με σκοπό να βιώσουν τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προβληματιστούν σχετικά με την παραβίασή τους. Εν συνεχεία, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους των άλλων τμημάτων έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και τη μεταβολή των στάσεων των τελευταίων προς το θετικότερο, γεγονός που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα συνακόλουθης έρευνας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές Γυμνασίου και στην τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

7 μήνες (Σεπτέμβριος 2017- Απρίλιος 2018) Έχει επαναλαμβανόμενο και διαρκή χαρακτήρα (βλ. περιγραφή δράσης και αποτελέσματα)

Τόπος Δράσης

Υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στον χώρο του σχολείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation