Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά.

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Είμαστε ένα μικρό σχολείο σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Προσπαθούμε να παρέχουμε μορφωτικά αγαθά, ευκαιρίες μάθησης αλλά και αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης. Πιστεύουμε πως επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, στην πραγματικότητα επιδιώκουμε την βελτίωση της κοινωνίας μας.


Διευθυντής Σχολείου

Λέλεκα Δέσποινα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι:

- Η διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας,

- η αναγνώριση αρωματικών φυτών του τόπου μας,

- να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες

α) στη καλλιέργεια φυτών,

β) στη δημιουργία αυτόματου ποτίσματος των φυτών 


Στόχος δράσης

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας και αναγνώριση αρωματικών φυτών του τόπου μας.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation