Σχέδια μαθήματος

Παιδαγωγική Πρωτοπορία


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

DEBATE – ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

DEBATE – ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Γεωργία Χρονοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές, κάθε εβδομάδα, επιστρατεύουν τα επιχειρήματά τους στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο της δράσης «DEBATE - ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». Ανά τριάδες ή τετράδες εκφράζουν τις απόψεις τους υποστηρίζοντας τεκμηριωμένα τον λόγο τους. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τα Αγγλικά τους, ευαισθητοποιούνται σε θέματα παγκόσμιου προβληματισμού, αλλά και ωριμάζουν μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση των ιδεών και ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως π.χ. ευθανασία ή πειράματα στα ζώα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τη δράση αυτή, οι μαθητές βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την επικοινωνιακή τους ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα, αναπτύσσουν τη δεξιότητα επιχειρηματολογίας, την κριτική τους σκέψη και κυρίως ευαισθητοποιούνται σχετικά με ζητήματα παγκόσμιου προβληματισμού.Στόχος δράσης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Χρόνος δράσης

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation