Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Δεδροφύτευση στο Πάρκο του Αεροπόρου - Παραλία Θεσσαλονίκης

Δεδροφύτευση στο Πάρκο του Αεροπόρου - Παραλία Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ομάδα εθελοντισμού VOLT της Σχολής είχε την πρωτοβουλία να υιοθετήσει ένα πάρκο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την υπόδειξη των προϊστάμενων της Αντιδημαρχίας Πρασίνου του Δήμου, προβήκαμε σε δενδροφύτευση στο Πάρκο του Αεροπόρου, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, πλησίον της Νέας Παραλίας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι εθελοντές - μαθητές ευαισθητοποίήθηκαν στο θέμα αύξησης του πρασίνου στην πόλη. Επιπλέον, οι περίοικοι απολαμβάνουν το πάρκο με την ύπαρξη δέντρων πια.Συνεργασίες

Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Στόχος δράσης

Αύξηση πρασίνου και υιοθεσία του Πάρκου

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2014

Τόπος Δράσης

Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation