Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Δες ξανά, δες καθαρά!

Δες ξανά, δες καθαρά!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της θεματικής "Φιλία" στη ΝΕΓ αναφερθήκαμε διεξοδικά στα εμπόδια που την παρακωλύουν και στοχευμένα στη ρητορική του μίσους που εμφανίζει έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δώσαμε έμφαση στην ψηφιακή πραγματικότητα και τους τρόπους με τους οποίους ενισχύει τη ρητορική του μίσους σε επίπεδο εθνικής ταυτότητας και σε συνεργασία με την Actionaid και το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Migrated αναλύσαμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της ρητορικής του μίσους. Εστιάσαμε επίσης στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εκκινώντας από την εμπειρία των μαθητών στην καθημερινότητά τους και σε συνεργασία με τον Καρπό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος "Silence Hate" δημιουργήσαμε βίντεο με θέμα "Οι καλοί και οι κακοί μαθητές" περνώντας το μήνυμα "Δες ξανά, δες καθαρά!"


Αποτελέσματα / επίδραση

Ψηφιακός εγγραμματισμός, διαπολιτισμικές δεξιότητες, αλληλεπίδραση, βιωματική και συνεργατική μάθησηΣυνεργασίες

- Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιστιμικής Επικοινωνίας: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Silence Hate

- Actionaid: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Migrated


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουρίδη Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα, ιστοσελίδα Καρπού, ιστοσελίδα Actionaid


Στόχος δράσης

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,κριτικής σκέψης και ψηφιακού εγγραμματισμού για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές

Τόπος Δράσης

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Ένταξη σε Δίκτυα

Δίκτυο συνεργαζόμενων με τον Καρπό σχολείων πάνω στο Πρόγραμμα Δίκτυο συνεργαζόμενων με την Actionaid σχολείων πάνω στο Πρόγραμμα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation