Καλές πρακτικές

1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

“Designing a ‘real’ company” (“Σχεδιάζοντας μια «πραγματική» επιχείρηση”) - έργο eTwinning και ανταλλαγή Φιλοξενίας

“Designing a ‘real’ company” (“Σχεδιάζοντας μια «πραγματική» επιχείρηση”)  - έργο eTwinning και ανταλλαγή Φιλοξενίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης


Διευθυντής Σχολείου

Έλένη Νέζη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το έργο “Designing a ‘real’ company” (“Σχεδιάζοντας μια «πραγματική» επιχείρηση”)  πραγματοποιήθηκε από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Ελλάδα, και του Heerbeeck College - Best, Ολλανδία, και ολοκληρώθηκε το 2017. Βραβεύτηκε με Εθνική ετικέτα ποιότητας eTwinning.  Με την χρήση διαδικτυακών εργαλείων οι  μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους και αντάλλαξαν απόψεις  για την σύγχρονη επιχειρηματικότητα μελετώντας επιτυχημένες εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ολλανδία που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σε συνεργασία με τους καθηγητές, τους γονείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους εξωσχολικούς φορείς (Επιχειρήσεις, Μουσεία), οι μαθητές οργάνωσαν αμοιβαίες εβδομάδες φιλοξενίας.  Επιπλέον, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επισκευτούν το ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πολιτικές πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της έκθεσης στο Parlamentarium.  Έλληνες και Ολλανδοί μαθητές εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες πάνω στο θέμα. Επισκέφτηκαν σημαντικά μνημεία πολιτισμού κάθε χώρας και γνώρισαν την καθημερινή ζωή των δύο λαών. Έτσι, η συνεργασία αυτή υλοποίησε παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς στόχους, μέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς φιλίας.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν τις διευθύνσεις και τα τμήματα μιας επιχείρησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.   Οι μικτές ομάδες Ελλήνων και Ολλανδών μαθητών ήταν οι εξής: Γενική διεύθυνση, Οικονομική διεύθυνση, Διεύθυνση πωλήσεων, Διεύθυνση προμηθειών, Δημιουργικό τμήμα, Διεύθυνση Μάρκετινγκ. 

Παράδειγμα μεικτής εργασίας:

https://padlet.com/papanastasatou/eindhoven


Αποτελέσματα / επίδραση

Βοήθησε στην άρση των προκαταλήψεων ανάμεσα στους λαούς. • Ενίσχυσε την εικόνα των Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή χώρα συνεργασίας, προβάλλοντας τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. • Συνέβαλε, με την κινητοποίηση φορέων σχολικών-εξωσχολικών, στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ελληνική-ευρωπαϊκή. • Οδήγησε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών • Ανέδειξε την σημασία της ομαδικής εργασίας Συνεργασίες

Κατά τις δύο εβδομάδες φιλοξενίας οι μαθητές εργάστηκαν μαζί, φτιάχνοντας μικτές ομάδες, παρήγαγαν έργο δημιουργώντας επιχείρηση κεραλοιφής στην Ελλάδα και καταθέτοντας επιχειρηματικές ιδέες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάπλασης πόλεως στο  Eindhoven της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, εργάστηκαν σε επιχειρήσεις Υπερσύγχρονου Ιατρικού Εξοπλισμού (Philips), Οικολογικής καλλιέργειας (Aquaponics), αναβίωσης παραδοσιακών Ολλανδικών ανεμόμυλων και Κατασκευής ξύλινων ολλανδικών  παπουτσιών (workshop). Ανέπτυξαν όλα τα τμήματα της εταιρείας, σχεδίασαν λογότυπο, τα κτίρια, την ιστοσελίδα, μελέτησαν την αγορά, τις προμήθειες πρώτων υλών, πραγματοποίησαν οικονομικό προγραμματισμό και διαφημιστική καμπάνια. Οργάνωσαν μαζί την ανταλλαγή φιλοξενίας μέσα στις οικογένειες, η οποία συνέτεινε στο να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας.

Οι Σύλλογοι των Καθηγητών των δυο σχολείων συμμετείχαν και κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου και κινητοποιήθηκαν κατά τις εβδομάδες φιλοξενίας, όπως και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, οι Δήμοι Ηλιούπολης και Best,  Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Παραδοσιακά Εργαστήρια Τοπικών προιόντων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκθεση Parlamentarium) και Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καραμπίνη Παναγιώτα, Παπαναστασάτου Ευσταθία, Νέζη Ελένη, Ταξιάρχη Ιωάννα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Το έργο αξιοποιήθηκε μέσα και έξω από το σχολείο. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στο Twinspace και στην Ιστοσελίδα του σχολείου. Παρουσιάστηκε και ολοκληρώθηκε το 2017:

  • Στο διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου για δύο σχολικά έτη.
  • Στη τοπική κοινωνία των δύο Δήμων με δημιουργία αφίσας-ανοικτής πρόσκλησης για το κοινό στην ετήσια γιορτή.
  • Σε ηλεκτρονική εφημερίδα του Γραφείου Σχολικών Α’ Αθήνας  με επιστημονική υπεύθυνο τη Συντονίστρια ΠΕ 80 Δ. Μακρή.
  • Το έργο αξιολογήθηκε από τους μαθητές ηλεκτρονικά (padlet) και από τους γονείς με ερωτηματολόγια και συνεχή επικοινωνία δια ζώσης.
  • Αξιολογήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας (κ. Ψίνα), Σχολικούς Συμβούλους (κ.Μακρή και κ. Κατσαγάνη), Καθηγητές, τον πρώην Δήμαρχο Ηλιούπολης (κ.Βαλασσόπουλο) και τις δημοτικές αρχές της Ηλιούπολης σε ανοικτή εκδήλωση και όπου το παρόν έργο παρουσιάστηκε.

Στόχος δράσης

Συνεργασία για τους στόχους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

2015-2017

Τόπος Δράσης

Ελλάδα και Ολλανδία

Ένταξη σε Δίκτυα

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας eTwinning που ενισχύει την συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation