Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου


Διευθυντής Σχολείου

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος των τάξεων μας σχετικά με την ανακύκλωση και την σωστή διαχείρηση των σκουπιδιών αποφασίστηκε η δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας από τα παιδιά. Η εφημερίδα που δημιουργήθηκε αποτελείται από 6 φύλλα με τον τίτλο "Τα παιδιά της ανακύκλωσης". Εμπλουτίστηκε από άρθρα, παραμύθια, παιχνίδια και ζωγραφιές των παιδιών. Επίσης συμπεριλήφθηκαν και τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποίησαν τα παιδιά με ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες της διαχείρισης των σκουπιδιών. Οι εφημερίδες μοιράστηκαν σε αρκετά παιδιά του σχολείου και είχαν τη δυνατότητα να τις διαβάσουν και οι γονείς των παιδιών.


Στόχος δράσης

Στόχος της δημιουργίας αυτής ήταν η διάχυση αποτελεσμάτων, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης να μπορέσουν τα παιδιά να εκφραστούν και να συνεργαστούν για ένα συνολικό έργο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation