Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Δημιουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Δημιουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Κοζάνης Χαρίσιος Παπαμάρκου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Μπουκουβάλας

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

 

1.Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίησης της δράσης

 

Ανάγκη για τη δημιουργία σχολικής βιβλιοθήκης, για να υπάρχει ένας χώρος Ανάγνωσης, διαφορετικός από τη σχολική τάξη

Συστηματοποίηση και καταγραφή των βιβλίων που ήδη υπάρχουν στο σχολείο και συγκέντρωση καινούριων.

Δημιουργία ενός χώρου με εκπαιδευτικά παιχνίδια και προβολές εκπαιδευτικών ταινιών.

 

 

2.Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

 

Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας και γνωριμία των μαθητών με συγγραφείς και ποιητές.

Καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών με προγράμματα που γίνονται στο χώρο της βιβλιοθήκης.

 

 

3.Αναφορές συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου

 

Αξιοποιείται η συνεργασία με Σύλλογο ομογενών του εξωτερικού, του Συλλόγου γονέων, της εθελοντικής δράσης πολλών κατοίκων που μπορούν να υποστηρίξουν τη δράση.

 

 

Β. Σκοπός- στόχοι του σχεδίου δράσης

 

1.Σκοπός του σχεδίου δράσης

Δημιουργία χώρου ανάγνωσης με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου .

 

2.Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

 

 

 

Ανάπτυξη  φιλαναγνωσίας.

Χώρος εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Δανεισμός βιβλίων για το σπίτι.

Χώρος ομαδικών εργασιών.

Ομαδικές εργασίες με βάση τα βιβλία που διαβάζουν οι μαθητές.

Χώρος συζήτησης πάνω σε εκπαιδευτικές ταινίες που παρακολουθούν.

 

 

Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

 

 1. Εύρεση χρηματικού ποσού που χρειάζεται για τη δημιουργία βιβλιοθήκης.
 2. Συνεργασία των εκπαιδευτικών για εργασίες που θα χρειαστούν.
 3. Εύρεση εθελοντών για διάφορες εργασίες.
 4. Χώρος που θα γίνει η βιβλιοθήκη.
 5. Σχεδιασμός-σχέδιο βιβλιοθήκης.

 

 

Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

 

 1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης

α) Προετοιμασία της δράσης

 

Δημιουργία ομάδας βιβλιοθήκης από εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Προτάσεις για το σχέδιο- μορφή σχολικής βιβλιοθήκης.

Προτάσεις για εξεύρεση πόρων.

 

β) Ενημέρωση Δήμου-Συλλόγου Γονέων-Ομογενών της Αμερικής

 

 Ενημέρωση και συμφωνία των φορέων για την αναγκαιότητα δημιουργίας  σχολικής βιβλιοθήκης.

 

γ) Σχεδιασμός βιβλιοθήκης

 

Η υπεύθυνη ομάδα βιβλιοθήκης ετοιμάζει ορισμένα σχέδια για τη μορφή της βιβλιοθήκης και τη διακόσμηση.

Ενημερώνει το Σύλλογο εκπαιδευτικών για την εξεύρεση των πόρων και παίρνεται απόφαση για το τελικό σχέδιο.

 

                                                                                                         

δ) Συγκέντρωση υλικού και βιβλίων

 

-Συγκέντρωση όλων των βιβλίων που ήδη υπάρχουν στο σχολείο.

-Αναζήτηση νέων τίτλων βιβλίων από γονείς, συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους.

-Συγκέντρωση όλου του παλιού σχολικού υλικού που υπήρχε στο σχολείο για την τοποθέτηση στη βιβλιοθήκη και την διακόσμησή της.

-Συγκέντρωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ταινιών από καταστήματα της περιοχής μας και γονείς.

 

 

 

ε) Δημιουργία Σχολικής Βιβιοθήκης

Αποτελεί  ευθύνη της ομάδας βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και την γενική επίβλεψη του Διευθυντή του Σχολείου.

 

στ) Διαχείριση της Βιβλιοθήκης μετά την ολοκλήρωσή της

 

Τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών που θα ορίζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

 

 

2.Οργανωτικές δομές

 

- Υπεύθυνος εφαρμογής της δράσης είναι ο Διευθυντής του σχολείου.  Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Διαχειρίζεται οικονομικά τα χρηματικά ποσά των δωρεών.

Συντονίζει το έργο της ομάδας βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών, Ενημερώνει το Σύλλογο διδασκόντων και ζητάει τις προτάσεις τους. Συνεννοείται για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν με τον Δήμο.

 

- Η ομάδα βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών συνεννοείται με τους εθελοντές των διαφόρων εργασιών και με τους τεχνίτες των κατασκευών. Σχεδιάζει τη μορφή της βιβλιοθήκης, μετά από προτάσεις των εκπαιδευτικών. Συγκεντρώνει τα βιβλία και το παλιό σχολικό υλικό που υπάρχει στο σχολείο. Φροντίζει για την συγκέντρωση βιβλίων από χορηγίες. Καταγράφει τα βιβλία.

 

- Ο σύλλογος ομογενών της Αμερικής χορηγεί το μισό χρηματικό ποσό για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

 

- Ο Δήμος χορηγεί το υπόλοιπο μισό χρηματικό ποσό.

 

- Ο Σύλλογος Γονέων υποστηρίζει τη δράση με διάφορες εθελοντικές εργασίες (βαφή αίθουσας, ηλεκτρολογικές εργασίες, κλπ)

 

 

Ε. Πόροι – Μέσα του σχεδίου δράσης

 

 1. Ανθρώπινο δυναμικό

 

 • Όλοι  οι εκπαιδευτικοί για τον σχεδιασμό , τη συγκέντρωση υλικού.
 • Μαθητές / μαθήτριες  για την καταγραφή των βιβλίων.
 • Μαθητές μαθήτριες για τη ζωγραφική της ψευδοροφής
 • Γονείς για εθελοντικές εργασίες
 • Δήμος
 • Ομογενείς της Αμερικής για την χορηγία τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Χρόνος

Ορισμένες ενέργειες, για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Ορισμένες όμως, θα χρειαστεί χρόνος εκτός σχολικού ωραρίου (συνεννοήσεις με τεχνίτες, επίβλεψη εργασιών κλπ).

Συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων- συναντήσεις με Σύλλογο γονέων- συναντήσεις με εκπροσώπους του Δήμου-θα χρειαστούν μετά τη λήξη του ωραρίου.

                                                                                            

 

 1. Υλικοτεχνική υποδομή

 

-Κατάλληλη αίθουσα για βιβλιοθήκη

-Έπιπλα-βιβλιοθήκες

-Τηλεόραση-υπολογιστής-προτζέκτορας

-Βιβλία

-Εκπαιδευτικά παιχνίδια

-Μοκέτα

-Στόρια παραθύρων

-Κυκλικά τραπέζια-καρέκλες

-Ψευδοροφή

-Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

-Βάψιμο

 

4.Οικονομική πόροι

 

 • Κόστος επίπλων-βιβλιοθηκών
 • Κόστος τραπεζιών-καρεκλών
 • Κόστος υπολογιστή-προτζέκτορα-τηλεόραση
 • Κόστος ψευδοροφής
 • Κόστος μοκέτας
 • Κόστος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Κόστος βαψίματος

 

 

 

 1. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

 

Αξιολόγηση της προόδου των εργασιών με βάση του χρονοδιαγράμματος που έγινε στην αρχή από το Σύλλογο Διδασκόντων.

 

 1. Πηγές χρηματοδότησης

 

Το μεγαλύτερο κόστος καλύφτηκε από δωρεά του Συλλόγου Ομογενών της Αμερικής. Ένα μέρος καλύφτηκε από το Δήμο. Και ένα μέρος έγινε με εθελοντική εργασία γονέων.

 

 

 

 

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του σχεδίου δράσης

Μια σχολική χρονιά

 

 

Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης 

 

Ζ1. Παρακολούθηση Εργασιών

Η πρόοδος της δράσης και η πορεία των εργασιών γίνεται από την ομάδα βιβλιοθήκης με επικεφαλής τον διευθυντή του σχολείου. Για την ενδιάμεση αποτίμηση της πορείας των εργασιών ορίζονται εκ τον πρότερων τακτικές συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας.

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Ζ2. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

Η δημιουργία της βιβλιοθήκης κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, λόγω του εξαιρετικού χώρου που δημιουργήθηκε.

Η ψευδοροφή, όπως ζωγραφίστηκε από τους μαθητές. Η ζωγραφική της οροφής συνεχίζεται.

 

 

 

Η. Έκθεση αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης

 

 Διαδικασίες  σχεδιασμού :Δεν αντιμετωπίσαμε  ιδιαίτερα προβλήματα  και δυσκολίες  κατά το σχεδιασμό του σχεδίου δράσης . Μας βοήθησαν πολύ, ιδέες που είδαμε στο διαδίκτυο.

 

Διευθέτηση προβλημάτων χρόνου: Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα  σχετικά με το χρόνο συναντήσεων της ομάδας , αφού οι συναντήσεις γίνονταν μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος δουλειάς εκτός σχολικού ωραρίου.

 

Διευθέτηση προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας : Τα μέλη της  ομάδα μας συνεργάστηκαν  αρμονικά  για την σχεδίαση- οργάνωση  του σχεδίου δράσης και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα συνεργασίας .

 

Παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου :

 

Υπήρχε παρέκκλιση του χρονοδιαγράμματος κατά μερικούς μήνες, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης από τον Δήμο, γραφειοκρατικών διαδικασιών για να πάρουμε τα χρήματα από την Αμερική και καθυστερήσεις των εργασιών των τεχνιτών.

 

Βαθμός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας  από την εφαρμογή του σχεδίου : Η σχολική κοινότητα (μαθητές– γονείς –εκπαιδευτικοί ) είδαν το σχέδιο δράσης  πολύ θετικά. Θεωρούν ότι είναι  ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη Φιλαναγνωσία των μαθητών.

 

Προοπτικές για  τη σχολική  μονάδα :  Η δημιουργία της βιβλιοθήκης ήταν κάτι το οποίο έλειπε από το σχολείο μας. Δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός χώρος, πολύ όμορφος και πρακτικός, όπου γίνονται πολλές εργασίες των μαθητών μας.

 

Έγινε αίτηση να μπει η βιβλιοθήκη στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών. Περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μπούτιου Ευαγγελία-Γκίκας Ιωάννης-Γκόγκος Κώστας-Ρόπουτης Δημήτριος (δάσκαλοι Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού)

Στόχος δράσης

Δημιουργία και οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation