Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Δημιουργικές Δράσεις για το περιβάλλον μας»

«Δημιουργικές Δράσεις  για το περιβάλλον μας»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Η σχολική μας μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων και στεγάζεται στο παρόν συγκρότημα από το 1980. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ένα τμήμα πρωινού ωραρίου και ένα τμήμα προαιρετικού ολ


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σκοπός του σχεδίου δράσης αποτελεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών της σχολικής μας μονάδας για το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών.  Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν  δεξιότητές ,  να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν , να ανταλλάξουν απόψεις , να συνεργαστούν, να αποκτήσουν νέα γνώση, να κάνουν έρευνες και πειράματα , να δημιουργήσουν, να πάρουν αποφάσεις και να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση που έχουν σε αυτό οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Εντάχθηκε στον προγραμματισμό του Α και του Γ τριμήνου του σχολικού έτους και συνδυάστηκε με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις του νηπιαγωγείου μας και με αυτές που αναπτύξαμε κατά περιόδους για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικά. Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν εντός σχολικού ωραρίου, εντός και εκτός της τάξης, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείο με επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα μέσα στα τρίμηνα του σχολικού έτους.

Καθαρισμός περιοχών του τόπου μας, ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω του προβληματισμού, της ενεργής και βιωματικής μάθησης, της επίλυσης προβλημάτων, της έρευνας, της δράσης, του εθελοντισμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των άλλων σχολικών βαθμίδων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του νηπιαγωγείου, συνεργασία με διάφορους φορείς , συμμετοχή σε εκστρατείες και μαθητικούς διαγωνισμούς.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation