Μαθητικές δημιουργίες

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Δημιουργώ με ηλεκτρονικά υλικά

Δημιουργώ με ηλεκτρονικά υλικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο β' Αθήνας


Διευθυντής Σχολείου

Τσιώτας Παντελής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές μέσα από το ευρωπαϊκό twinning έργο «e-Waste around us» δημιουργούν χριστουγεννιάτικες κάρτες  χρησιμοποιώντας υλικά από μη επισκευάσιμες  συσκευές του εργαστηρίου πληροφορικής (πλήκτρα, μεμβράνες πληκτρολογίων, cd, μνήμες RAM, σκληρούς δίσκους…) τις  οποίες  έχουν αποσυναρμολογήσει. Τα υπόλοιπα υλικά τα ανακυκλώνουν στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου. Η πράσινη γωνιά του σχολείου που έχουν δημιουργήσει (κάδοι ανακύκλωσης, κάρτες από ηλεκτρονικές συσκευές, αφίσες) λειτουργεί ως καταλύτης στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και σε όλη την σχολική κοινότητα στην διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης .  


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation