Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Δημιουργώντας συνεργατικό παραμύθι εξ αποστάσεως...

Δημιουργώντας συνεργατικό παραμύθι εξ αποστάσεως...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιο συμμετοχής της σχολικής μονάδας σε διασχολική σύμπραξη σχολείων Ελλάδας και Κύπρου, οι μικροί μαθητές συνεργάζονται με τον 2Π, τον Παγκόσμιο Πολίτη και Πρεσβευτή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης,μέσω της εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, υλοποιώντας τη δημιουργία και εικονογράφηση συνεργατικού παραμυθιού, με την υποστήριξη των γονέων και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Η προστιθέμενη αξία του έργου και τα οφέλη που αποκομίζονται είναι πολλαπλά, καθώς αφορούν στην προσέγγιση διαφορετικών μαθησιακών περιοχών του προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο, όπως η καλλιέργεια του γλωσσικού κώδικα, της αειφόρου εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών, των τεχνών, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 


Στόχος δράσης

6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation