Καλές πρακτικές

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ευδοκία Μπιλλήρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες έφτιαξαν πινακίδες και έγραψαν πάνω στην ξύλινη επιφάνεια μηνύματα για το περιβάλλον –απορρίμματα και τοποθέτησαν τις πινακίδες στο πάρκο, συγκεκριμένα στα κλαδιά των δέντρων


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποιήθηκαν και έμαθαν να συνεργάζονται. Επίσης η δράση αυτή είχε επίδραση στο κοινωνικό σύνολοΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μπιλλήρη Ευδοκία

Στόχος δράσης

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

164 μαθητές όλου του σχολείου

Χρόνος δράσης

Πραγματοποιήθηκε η δράση στις 08/02/2018 από τις 08:30π.μ. έως 01:15μ.μ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation