Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Διαχείριση του Νερού

Διαχείριση του Νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Τραγανού Ν. Ηλείας

2/θεσιο Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Βαχλιώτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές αρχικά ανακάλυψαν, μέσα από σχετικές εικόνες, βίντεο και ιστορίες  τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση του νερού.

Στη συνέχεια, και αφού διαπίστωσαν πως στην οικογένειά τους γίνεται σπατάλη, αποφάσισαν να «μάθουν» στους δικούς τους ανθρώπους τους κανόνες της σωστής διαχείρισης του νερού.

Προχώρησαν σε κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού, και σε κατασεκυή και διανομή φυλλαδίων για τη σωστή διαχείριση του νερού.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η εμφανής αλλαγή στη στάση των μαθητών μας μέσα στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, όπως μας μαρτυρούν οι γονείς τους.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ιωάννα Βαχλιώτη / Χριστίνα Κασσιανού

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, διανομή φυλλαδίων


Στόχος δράσης

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

38 Μαθητές και οι γονείς τους

Χρόνος δράσης

Οι δράσεις είναι μέρος προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης με θέμα το νερό το οποίο διήρκησε 5 μήνες

Τόπος Δράσης

Σχολικές αίθουσες και πεδίο : υδροβιότοπος λίμνης Κοτυχίου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation