Μαθητικές δημιουργίες

1ο νηπιαγωγειο Νεων Επιβατων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο νηπιαγωγειο Νεων Επιβατων


Διευθυντής Σχολείου

ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Να γνωρίσουν τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Να γνωρίσουν τα βασικά δικαιώματα που έχουν τα παιδιά

Να γνωρίζουν τη UNICEF, ως οργανισμό που προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών

Να εκφραστούν μέσα από εικαστικές δραστηριότητες

Να συνεργάζονται αρμονικά, για την επίτευξη κοινού στόχου (δημιουργία αφίσας)


Στόχος δράσης

Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, η οποία χρήζει ειδικής μέριμνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation