Μαθητικές δημιουργίες

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Γυμνάσιο Ραφήνας


Διευθυντής Σχολείου

Βασίλειος Χαρτζουλάκης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συναντάμε γύρω μας είναι πολλά και σοβαρά και κυρίως δημιουργούνται λόγω της δραστηριότητας ανθρώπων. Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, μείωση της βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, αποδάσωση, όξινη βροχή είναι μόνο μερικά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος. Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και δεν αναλάβουμε όλοι μας δράση ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον, η στιγμή που η οικολογική κρίση του πλανήτη μας θα απειλεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της Γης, είναι πολύ κοντά. Είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Μόνο με την συμμετοχή και την προσπάθεια όλων μας θα καταφέρουμε να φτιάξουμε την ποιότητα της ζωής μας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

https://kostasstath.blogspot.com/


Στόχος δράσης

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation