Σχέδια μαθήματος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές συμμετείχαν σε δράση κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Δημιουργήθηκε σχέδιο εργασίας με προβολή στοχευμένων βίντεο μικρής διάρκειας, ως αφόρμηση συζήτησης για τις διάφορες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Έπειτα, οι μαθητές έγραψαν διάφορα μηνύματα και ζωγράφισαν δικά τους θέματα στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και κάποια παιδιά ανέφεραν στους εκπαιδευτικούς, ένα περιστατικό εκφοβισμού που δεν ήταν γνωστό.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ολοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και προστασία των δικαιωμάτων τους

Χρόνος δράσης

Μάρτιος 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation