Καλές πρακτικές

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάουσας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “MENTORING”

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “MENTORING”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάουσας


Διευθυντής Σχολείου

ΒΕΛΙΓΔΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το εθελοντικό εκπαιδευτικό Δίκτυο Υποστήριξης Μαθητών/τριών Δήμου Νάουσας είναι μια προσπάθεια των εργαζομένων των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να μεταμορφώσουν τις σχολικές τους μονάδες σε  κύτταρα αλληλοϋποστήριξης και διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η στοχοθεσία του Δικτύου είναι αφενός η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών των σχολικών μονάδων προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης, πρώιμη αποτύπωση αναγκών,      ευαισθητοποίηση, καθοδήγηση σε ζητήματα που άπτονται της σχολικής και γονεϊκής ζωής. Αφετέρου, η εκπόνηση του προγράμματος Mentoring με την ίδρυση δικτύου ατόμων – εθελοντών (mentors), ευαισθητοποιημένων σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Στόχος του προγράμματος Mentoring είναι η μέγιστη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία των μαθητών/τριων με ειδικές ανάγκες ή και αναπηρία στην ενήλικη ζωή μέσα σε κοινωνικές σχέσεις μέσο της καλλιέργειας υγιών στάσεων και αντιλήψεων και την προαγωγή του «Ευ Ζην». Βασική προτεραιότητα του προγράμματος, η ένταξη στις κοινωνικές σχέσεις των συνομηλίκων. Είναι κοινά αποδεκτή η ανάγκη των παιδιών, εφήβων και νέων για συστηματική επαφή, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση, τόσο με συνομηλίκους όσο και με ενήλικες εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι καλές προθέσεις, ο κοινωνικός και παιδαγωγικός εναγκαλισμός, η ανοικτή στάση κατανόησης σε σχέση με τους μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες ή και αναπηρία δεν αρκούν, απαιτείται ισότιμη μεταχείριση, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών, διερεύνηση αναγκών και εξεύρεση/ανάδυση προσωπικών κινήτρων, με αυτές τις προϋποθέσεις ενδυναμώνονται οι πιθανότητες για ολόπλευρη ένταξη τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η επιμόρφωση και εποπτεία εθελοντριών και γονέων, η διατήρηση ημερολογίου συναντήσεων,   η συν – επιλογή κοινωνικών χώρων, ο συν- σχεδιασμός της πορείας συμμετοχής στους κοινωνικούς χώρους με όρους κουλτούρας συνομηλίκων, η συστηματική επεξεργασία των απαιτήσεων – προϋποθέσεων που θέτει η ομάδα των συνομηλίκων για τη συμμετοχή, η εκπαίδευση στους κανόνες και στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στους συγκεκριμένους κοινωνικούς χώρους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές/τριες απέκτησαν εμπειρίες, χαράς, αποδοχής, κοινωνικοποίησης, φιλίας. Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση τους καθώς και οι κοινωνικές τους δεξιότητες και αναπτύχθηκε η πεποίθηση τους για δικαίωμα στην αυτόνομη διαβίωση.

Οι γονείς/ κηδεμόνες παρά τις όποιες αντιστάσεις και δυσκολίες αποχωρισμού, ένιωσαν ικανοποίηση από το πρόγραμμα γιατί διέκριναν τη συνδρομή του στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους, την ενδυνάμωση της επικοινωνίας τους, τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες με απώτερο όφελος την κοινωνικοποίηση τους. Γεννήθηκε η ελπίδα για απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα: “μετά το θάνατο μου…τι;” , η απάντηση άρχισε να διαφαίνεται, αυτόνομη διαβίωση.       

 Η συμμετοχή των εθελοντριών στο πρόγραμμα προσέφερε σημαντικά οφέλη για τις ίδιες, σε συναισθηματικό επίπεδο όπως ανάπτυξη της ενσυναίσθησης,, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ανάδυση ικανοτήτων διαχείρισης της ματαίωσης, βεβαίωση επιμόρφωσης και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το 100% των συμμετεχόντων δήλωσε επιθυμία για συμμετοχή στο μέλλον σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

Έγινε ένα σημαντικό άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία του Δήμου Νάουσας.Συνεργασίες

Δημοτικές ενότητες Δήμου Νάουσας, Διεύθυνση Π.Ε.και Δ.Ε. Ημαθίας, Σχολικοί Σύμβουλοι, Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας, Δημοτικές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, κινηματογράφος, καφέ, εστιατόρια κ.α.).


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΒΕΛΙΓΔΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δύο παρουσιάσεις: σε επιμορφωτική ημερίδα σχολικού συμβούλου γενικής αγωγής με θέμα "Καλές πρακτικές" και στο 2ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας.   


Στόχος δράσης

η μέγιστη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία των μαθητών/τριων με ειδικές ανάγκες, η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα εθελοντισμού μέσα από την ίδρυση δικτύου εθελοντών-μεντόρων, η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών των σχολικών μονάδων προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Χρόνος δράσης

5 μήνες

Τόπος Δράσης

Δήμος Νάουσας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation