Καλές πρακτικές

Ημερήσιο Γυμνάσιο Επανομής (Νομός Θεσσαλονίκης)


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ecomobillity 2018

Ecomobillity 2018
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ημερήσιο Γυμνάσιο Επανομής (Νομός Θεσσαλονίκης)

Το σχολείο είναι το μοναδικό γυμνάσιο στην δημοτική ενότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Το σχολείο έχει 15 τμήματα στα οποία φοιτούν 356 μαθητές και διδάσκουν 37 εκπαιδευτικοί.


Διευθυντής Σχολείου

Δόμβρος Παναγιώτης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση οργανώθηκε γύρω από έναν πυρήνα 8 μαθητών που μαζί με τους εκπαιδευτικούς οργάνωναν τις διάφορες παρεμβάσεις της δράσης εμπλέκοντας κατά περίπτωση και άλλους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Ξεκίνησε με ένα happening για να δηλωθούν οι προθέσεις και οι στόχοι της δράσης (Προστασία του πεζόδρομου της Επανομής) και συνεχίστηκε με έρευνα δράσης στο σχολείο και την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε φωτογραφική καταγραφή των προβλημάτων και παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα έγιναν εικαστικές παρεμβάσεις από μαθητές τους σχολείου τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και σε κεντρικά σημεία της περιοχής.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ecomobillity 2018: Πέρα από την έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών καταφέραμε να επιτευχθεί ο ένας στόχος: Η επιδιόρθωση του πεζόδρομου από το Δήμο.Συνεργασίες

Δήμος Θερμαϊκού, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ECOCITY


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δόμβρος Παναγιώτης, Πάσσα Μαρία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική Ιστοσελίδα, Συμμετοχή στην παρουσίαση προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Συμμετοχή στην παρουσίαση προγραμμάτων του περιφερειακού δικτύου «Κλικ, Προστάτευσέ το!», Συμμετοχή στην παρουσίαση του τοπικού δικτύου «Δρω για τον τόπο μου» του Δήμου Θερμαϊκού


Στόχος δράσης

Ecomobility 2018: Κατανόηση των προβλημάτων μετακίνησης, διερεύνηση εναλλακτικών, πιο οικολογικών μέσων μετακίνησης, ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

2017-18

Τόπος Δράσης

Και εντός και εκτός σχολείου

Ένταξη σε Δίκτυα

Περιφερειακό Δίκτυο «Κλικ, Προστάτευσέ το!» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) Τοπικό Δίκτυο «Δρω για τον τόπο μου» του Δήμου Θερμαϊκού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation