Μαθητικές δημιουργίες

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Εφαρμογή Μηχανογράφησης Κάδων Ανακύκλωσης: E-RecycleBin

Εφαρμογή Μηχανογράφησης Κάδων Ανακύκλωσης: E-RecycleBin
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Γενικά Λύκεια της πόλης μας με 400 μαθητές και 40 περίπου εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά οργανώνει και υλοποιεί πολλές και ποικίλες εξωδιδακτικες δράσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, αθλητικές δραστηριότητες, κ.α. Επίσης διατηρεί Ομάδα Επιχειρηματολογίας, Ομάδα Λογικής, Ομάδα Ρομποτικής & Προγραμματισμού και Ομάδα Περιβαλλοντικής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου: http://3lyk-komot.rod.sch.gr/3gel/


Διευθυντής Σχολείου

Φωτιάδης Νικόλαος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Ομάδας Ρομποτικής και Προγραμματισμού του 3ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, με την βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και θέλοντας να ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια να ενδυναμωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των συμπολιτών μας, δημιούργησαν την εφαρμογή E-RecycleBin σε Web version και Android application.

Συγκεκριμένα, οι δημότες της πόλης μας καθώς και οι επισκέπτες της μπορούν:

Α. να "κατεβάσουν" από το Play Store την εφαρμογή android E-RecycleBin (https://bit.ly/erecyclebin), η οποία τους δίνει τη δυνατότητα:

 1. να ενημερώνονται για το σύνολο των μπλε κάδων ανακύκλωσης της πόλης,
 2. να εντοπίζουν τον πλησιέστερο μπλε κάδο ανακύκλωσης,
 3. να πληροφορούνται για θέματα ανακύκλωσης  και 
 4. να έρχονται σε ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω email)
  α)  με την ομάδα ανάπτυξης, σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή
  β)  με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής, σε περίπτωση προβλημάτων που αφορούν τους μπλε κάδους ανακύκλωσης (σωστή/ λάθος χρήση, κατάσταση, λειτουργικότητα, καταστροφή ή άλλα προβλήματα που ενδέχεται να παρατηρηθούν)

Β. να χρησιμοποιήσουν τη Web Version της εφαρμογής (https://robotics.sites.sch.gr/erecyclebin), η οποία τους προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με την android παρέχοντας επιπλέον:

 1. Πρόσβαση για τους χρήστες στα ανοιχτά δεδομένα της (Open Data), τα οποία μπορεί να εξάγει σε Excel και SQL. 
 2. Πρόσβαση για τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Κομοτηνής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κάδων Ανακύκλωσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.Κ.Α), που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες επεξεργασίας και ενημέρωσης των στοιχείων των μπλε κάδων ανακύκλωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της πύλης OpenData ενημερώνονται απευθείας από το Ο.Π.ΣΥ.Δ.Κ.Α.

Θεωρώντας ότι η ανακύκλωση είναι ένδειξη πολιτισμού και πρωτίστως θέμα παιδείας, μαθητές και καθηγητές, επιχειρήσαμε, μέσα από την εφαρμογή E-RecycleBin, να αναδείξουμε την αξία της και να συμβάλουμε στην ενίσχυση της οικολογικής συμπεριφοράς και στάσης των συμπολιτών μας.   

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Βερρή Ανδρονίκη (ΠΕ86) και Χουρμούζης Μαργαρίτης (ΠΕ03)


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ανακύκλωσης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6


Videos 3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation