Μαθητικές δημιουργίες

21ο Νηπιαγωγείο Αθηνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Εφημερίδα : "Τα παιδιά παίζουν"

Εφημερίδα : "Τα παιδιά παίζουν"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

21ο Νηπιαγωγείο Αθηνών


Διευθυντής Σχολείου

Κλεονίκη Κοκκινοπλίτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε εφημερίδα στην τάξη μας. Η έκδοση φέτος ήταν διμηνιαία. Η θεματολογία θα σχετίζεται με   δραστηριότητες της τάξης κάθε δίμηνο καθώς και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

    Στόχοι – δεξιότητες

Η έκδοση της σχολικής εφημερίδας αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τα παρακάτω:

  •  Γλωσσική ανάπτυξη, παραγωγή προφορικού λόγου. 
  •  Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την  αυτονόμηση στη   μάθηση. 
  • Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, τέχνη, αθλητισμός…)
  • Κοινωνική ανάπτυξη και πολιτειότητα (δημοκρατικός διάλογος, ενεργή στάση και συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο αλλά και στην τοπική κοινότητα και κοινωνία) 
  •  Γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις διάφορες μορφές του, δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του εντύπου, κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας.

Στάδια υλοποίησης της δράσης.

1η ενότητα.

Ευαισθητοποίηση, διερεύνηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

2η  ενότητα.

Λήψη πρώτων αποφάσεων, κατάθεση της εμπειρίας των παιδιών που συμμετείχαν και πέρυσι. Συζήτηση για την επιλογή των θεμάτων, προτάσεις, επιλογή τίτλου.

3η ενότητα.

Τα κείμενα είναι αυθόρμητες αφηγήσεις των παιδιών, χωρίς παρέμβαση ή διόρθωση, οι φωτογραφίες επιλέγονται από τα παιδιά, αφού ανατρέξουμε στο φωτογραφικό αρχείο του σχολείου.

4η ενότητα.

Συζήτηση για την  τελική μορφοποίηση του τεύχους. Τα παιδιά σε Α3 χαρτιά τοποθετούν τη θέση που θέλουν να έχει η κάθε φωτογραφία ή το κείμενο. Διαμορφώνουν ένα προσχέδιο, καλλιεργούν και το αισθητικό κριτήριο.

Η πληκτρολόγηση των κειμένων, και η ηλεκτρονική μορφοποίηση του  τεύχους είναι της νηπιαγωγού που οργανώνει τη δράση.

Το κλείσιμο των σχολείων μας έφερε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Συνεχίσαμε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτές τις μέρες γονείς και παιδιά  δημιουργούν από το σπίτι ηλεκτρονικά το 4ο τεύχος της εφημερίδας στην  εφαρμογή Padlet.

Δείτε τις εφημερίδες μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://21nipiagogeio.blogspot.com/search/label/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1


Στόχος δράσης

Ποιοτική εκπαίδευση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation