Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο παραλίας Βέργας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Εφημερίδα

Εφημερίδα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο παραλίας Βέργας


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Κανακάρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού ήταν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο δοκιμασίας για όλους, οι μαθητές/τριες, εκτός από την αιφνίδια διακοπή των μαθημάτων, είχαν να  αντιμετωπίσουν την απουσία της κανονικότητας και της ασφάλειας που παρέχει η λειτουργία του σχολείου διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Σε αυτές τις συνθήκες, η επαφή των μαθητών/τριών με την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω πρακτικών της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, αποτέλεσε αναγκαιότητα αλλά και εκπαιδευτική προτεραιότητα. Επιστρέφοντας στην κανονικότητα θελήσαμε να αποτυπώσουμε σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα το πριν το μετά και το τώρα.


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Ανάπτυξη κριτικού πνεύματος 
  • Καλλιτεχνική έκφραση
  • Ενίσχυση του πνεύματος της συνεργασίας και του κίνητρου για μάθηση
  • Ανάπτυξη δημοκρατικού κλίματος στην τάξη
  • Ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ελένη Κανακάρη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ YOUTUBE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


Στόχος δράσης

Στόχος μας είναι τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από τις ζωγραφιές και τις κατασκευές τους και να αναπτύξουν την συλλογικότητα έστω κι αν φοιτούν σε εκ περιτροπής ομάδες στο σχολείο.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς , εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

Τόπος Δράσης

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation