Σχέδια μαθήματος

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Ισχυροί Θεσμοί

Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Ισχυροί Θεσμοί
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


Διευθυντής Σχολείου

Χριστίνα Ευθυμίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέγγισαν τον παγκόσμιο στόχο "Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Ισχυροί Θεσμοί" μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της οικογένειας και του σχολείου. Οι δύο παραπάνω κοινωνικές ομάδες συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων και κατά συνέπεια στη δημιουργία υγιών κοινωνιών.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές/μαθήτριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς τους δινόταν η ευκαιρία να εκφράσουν άλλοτε γραπτά και άλλοτε προφορικά τις προσωπικές τους απόψεις.Στόχος δράσης

Σημασία ατομικής ευθύνης, ρόλος οικογένειας και σχολείου στη διαμόρφωση υγιών κοινωνιών.

Χρόνος δράσης

6 μήνες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation