Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Έκδοση σχολικής εφημερίδας

Έκδοση σχολικής εφημερίδας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντίνος Ζαγοριανάκος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η έκδοση της μαθητικής εφημερίδας προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του Σχολείου και των εκπαιδευτικών του Φιλολογικού Τομέα να βρεθούν νέοι τρόποι –εκτός του αναλυτικού προγράμματος -όπου οι μαθητές θα διαβάζουν με χαρά, θα κατακτούν νέες γνώσεις και θα αξιολογούν τα δρώμενα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι μαθητικές εφημερίδες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ένα ανοικτό παράθυρο στη γνώση και μια ώθηση για δημιουργία, συνεργασία και συμμετοχικότητα στη σχολική και όχι μόνο ζωή.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ετών, πραγματοποιήθηκε και φέτος η έκδοση του 10ου τεύχους  της σχολικής εφημερίδας. Για την επιλογή της θεματολογίας και τη συγγραφή της εφημερίδας, τα παιδιά του Γυμνασίου χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν από ένα άρθρο στο διαδίκτυο το οποίο και μελέτησαν. Μέσα από τη δημιουργία της εφημερίδας προωθήθηκε τόσο η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών για την επιλογή του υλικού που θα συμπεριληφθεί στο τεύχος αυτό όσο και η δημιουργική γραφή. Δόθηκε έμφαση στη διεπιστημονικότητα των εργασιών (συμπόρευση Φυσικής - Μαθηματικών-Νέας Ελληνικής Γλώσσας) και καλύφθηκαν θέματα που αφορούσαν τόσο εκδηλώσεις και δρώμενα του Σχολείου μας όσο και ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.


Στόχος δράσης

Εύρεση εναλλακτικών τρόπων για απόκτηση γνώσης, κριτική σκέψη, συνεργασία και συμμετοχικότητα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation