Μαθητικές δημιουργίες

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Το λιοντάρι και το ποντίκι

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Το λιοντάρι και το ποντίκι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυπολιτισμικό, καθώς οι μαθητές προέρχονται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία.


Διευθυντής Σχολείου

Αναστασία Δινοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το Σχολείο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με θεματολογία: "Νοητικοί χάρτες" και "πολλαπλή νοημοσύνη".
Μία από τις δραστηριότητες για την πολλαπλή νοημοσύνη ήταν και η δημιουργία του βίντεο με δραματοποίηση του παραμυθιού " Το λιοντάρι και το ποντίκι" το οποίο σας επισυνάπτω.
Μία εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε-δραματοποιήθηκε στην τάξη.

https://www.youtube.com/watch?v=1s2tnyA1Pw8 


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation