Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


Διευθυντής Σχολείου

Αποστολία Μπέκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συζητάμε για τις διάφορες μορφές ενέργειας ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική και πως θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουμε έναν οικολογικό τρόπο ζωής και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. 

Κάνουμε πειράματα, παίζουμε online λογισμικά και το τελικό μας προιόν είναι η κατασκευή ανεμογεννήτριας, φωτοβολταικών και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις απλές κατασκευές συνεχίσαμε στις κατασκευές με μπαταρίες και με lego που ενθουσίασε πάρα πολύ τα παιδιά..!!


Στόχος δράσης

Να γνωρίσουν τα παιδιά την ηλιακή, αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια και να μάθουν τρόπους εξοικονόμησης της ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation