Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ένα παραμύθι για τον αυτισμό

Ένα παραμύθι για τον αυτισμό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ομαλή ένταξη και ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικά ατόμων στο φάσμα του αυτισμού


Στόχος δράσης

4 (4.5)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation