Μαθητικές δημιουργίες

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ένα ταξίδι προς την ελπίδα

Ένα ταξίδι προς την ελπίδα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρόδου. Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες μέχρι 22 ετών στην πόλη της Ρόδου.


Διευθυντής Σχολείου

Καλούδης Πανορμίτης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα που περιγράφει και αποτυπώνει το ταξίδι των μεταναστών προς ένα καλύτερο μέλλον. 


Στόχος δράσης

Ενεργοποίηση και αφύπνιση του συνόλου για το μεταναστευτικό ζήτημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation