Σχέδια μαθήματος

2o Νηπιαγωγείο Κόνιτσας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Ένα ταξίδι στο κόσμο της αειφορίας

Ένα ταξίδι στο κόσμο της αειφορίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Νηπιαγωγείο Κόνιτσας


Διευθυντής Σχολείου

Μπένη Αλεξάνδρα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχολείο μας είναι ένα νηπιαγωγείο στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Συστεγαζόμαστε στο ίδιο κτίριο με το Β’ παιδικό σταθμό Κόνιτσας, στο σχολείο μας έχουμε μαθητές που φιλοξενούνται σε ίδρυμα για άστεγα παιδιά, και επίσης μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λειτουργίας και σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας ανησυχίες, προέκυψε «το ταξίδι μας στον κόσμο της αειφορίας».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα σχολικής χρονιάς. Αυτό το ταξίδι έγινε με πολλά και διαφορετικά μέσα (μεθοδολογικά εργαλεία) και με πολλές και ποικίλλες αποσκευές (υλικά και μέσα προς επεξεργασία και γνώση από πολλές και διαφορετικές πηγές, όπως διαδίκτυο, βιβλία, αφίσες, ιστοσελίδες, διαδραστικά παιχνίδια, ιστοσελίδες Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ενσυναίσθηση αποτέλεσαν τους πρωταρχικούς μας στόχους. Στη συνέχεια ξεκίνησε ένα σχέδιο εργασίας για την αειφορία και αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε για καθημερινά προβλήματα όπως: την εξοικονόμηση νερού και ρεύματος, τη μείωση σκουπιδιών στο σχολείο μας και την επαναχρησιμοποίηση. Με τη μέθοδο της επίλυσης προβλήματος, αποφασίσαμε καθημερινές πρακτικές τις οποίες θα αναλάμβαναν ομάδες ελέγχου από παιδιά και η κάθε μία θα είχε την ευθύνη π.χ. να σβήνει τα φώτα ή να ελέγχουν τις βρύσες. Έτσι προέκυψαν πολλές ιδεές και προτάσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αλλά και εθελοντικές δράσεις, σε συνεργασία με τους γονείς, για την κάλυψη αναγκών των παιδιών του ιδρύματος. Στην πορεία του προγράμματος οι επισκέψεις στο μουσείο Οίνου και Αμπέλου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας μας έδωσαν την αφορμή να ασχοληθούμε με περιβαλλοντικά ζητήματα, αναζητήσαμε υλικό, χρησιμοποιήσαμε αφίσες, παιχνίδια προσομοίωσης στον υπολογιστή και ασχοληθήκαμε με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με βιωματική προσέγγιση όλων αυτών των πτυχών, οι κινήσεις μας πήραν τη μορφή καθημερινής συνήθειας. Έτσι καταλήξαμε σε έναν οικοκώδικα, δηλαδή σε ένα σύνολο κανόνων και συμπεριφοράς, τον οποίο υπογράψαμε ως συμβόλαιο της τάξης. Η απόκτηση νέων στάσεων και αξιών συνοδεύτηκε από μια ομαδική αφίσα που φτιάξαμε με τα παιδιά συνοδεύοντάς την με το εξής σύνθημα:

«Όλοι μαζί μπορούμενα σώσουμε τη γη» γιατί:

<<H ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ>>


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι επιδράσεις του προγράμματος άρχισαν να γίνονται ορατές ακόμα και πριν την ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν αρκετές εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με γονείς για να καλυφθούν ανάγκες  μαθητών μας. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Σ’αυτήν συνδράμουν επίσης η εξοικονόμηση νερού και ρεύματος καθώς επίσης και η προτροπή για λιγότερη χρήση των αυτοκινήτων.

Οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί και αυτό αποτυπώνεται σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης, ομαδικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως σε καθημερινές πράξεις που ευελπιστούμε να αποτελέσουν συνήθειες και στάσεις ζωής για το μέλλον. Οι στοχευμένες μας επισκέψεις και συνεργασίες πέτυχαν τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τέλος, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι καθημερινές δράσεις, συνήθειες και μηνύματα μεταφέρονται στις οικογένεις των μαθητών μας και το κεντρικό μας σύνθημα: «Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τη γη» μας δίνει την ελπίδα ότι οι σημερινοί μας μαθητές θα γίνουν υποστηρικτές της αειφορίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.Συνεργασίες

Συνεργασίες που προέκυψαν ή αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 

-B παιδικός σταθμός Κόνιτσας

-Ίδρυμα φιλοξενίας άστεγων παιδιών: ΚΙΒΩΤΟΣ

-ΚΕΣΥ(Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες

-Σχολική Επιτροπή Δήμου Κόνιτσας

-Υπεύθυνος  σχολικών δραστηριοτήτων:συμμετοχή στο πρόγραμμα:

     <<βιβλία με ρόδες>>

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κόνιτσας

-Μουσείο Οίνου και Αμπέλου

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Τρικάλων

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καρδίτσας

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Έδεσσας

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστοριάς

-Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κορδελιού

-Ελληνική εταιρεία προστασίας της Φύσης

-ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών

-Δημοτική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

-Γονείς μαθητών μας και ιδιωτικοί φορείς της πόλης μας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΠΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Στόχος δράσης

Στόχοι του προγράμματος: -Συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό,μαθητές, γονείς, παιδικός σταθμός,σχολική επιτροπή του δήμου, ίδρυμα και άλλοι φορείς) -Αλληλοσεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας (συνύπαρξη με συμμαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιά που φιλοξενούνται σε ίδρυμα αστέγων παιδιών). -Υιοθέτηση αρχών και συνηθειών που προάγουν την καλή υγεία και ασφάλεια(στο χώρο,στο παιχνίδι,στις δραστηριότητες,στη διατροφή,στις σχέσεις μεταξύ μας.) -Εθελοντικές δράσεις,όταν και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε,σε συνεργασία με τους γονείς και διάφορους φορείς. -Σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος(εξοικονόμηση νερού, ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση,εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων,προστασία της φύσης και του πράσινου.)

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2018-Απρίλιος 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation