Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης του σχολείου μας υλοποιούν φέτος Ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning σχετικό με τις επιθυμίες τους «A world full of desires». Η δραστηριότητα του μήνα Ιανουαρίου αφορούσε στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έτσι επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον 6ο, τον 7ο και τον 8ο στόχο. Διαβάσαμε πληροφορίες για την ενέργεια, το καθαρό νερό και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Ζωγραφίσαμε, κάναμε word art  με βάση αυτούς τους στόχους, γράψαμε ποίημα για αυτούς στα ελληνικά αλλά και στην αγγλική γλώσσα. όλες οι δραστηριότητες των παιδιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/

https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/?page_id=153

Το βιβλίο μας για τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης: https://read.bookcreator.com/97osTvYBEYTh8rYeh2E4zDI9DI63/0L_220C_TwK9UMFW5SU8dw

 

 


Στόχος δράσης

6ος, 7ος, 8ος - 6ος: Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους, 7ος:Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους , 8ος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4


Videos 12

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation