Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Endangered Species

Endangered Species
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Πολυχρονόπουλος Μιχάλης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα σχετική με το στόχο ζωή στη στεριά. Οι μαθητές εστίασαν στα είδη προς εξαφάνιση και στους τρόπους που μπορούμε να τα προστατεύσουμε.


Στόχος δράσης

Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικού με τα ζώα και ευαισθητοποίηση για τους τρόπους προστασίας τους
Φωτογραφίες

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους



Δεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους




Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation