Μαθητικές δημιουργίες

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ενέργεια

Ενέργεια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο έντυπο παρουσιάζεται συμπυκνωμένη η ενασχόληση των μαθητών της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κορησού με το θέμα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η αντίστοιχη ενότητα του σχολικού βιβλίου της Φυσικής στην οποία αφιερώθηκαν αρκετές διδακτικές ώρες καθώς δεν διδάχθηκε αποκλειστικά η διδακτέα ύλη αλλά έγινε επέκταση και σε άλλες σχετικές δράσεις. Η επιλογή του θέματος «Ενέργεια» σχετίζεται με το γεγονός ότι η ενέργεια  βρίσκεται παντού γύρω  και φυσικά κατά ένα μεγάλο μέρος καθορίζει και είναι στενά συνυφασμένη με τη ζωή των ανθρώπων.


Στόχος δράσης

7

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation