Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ενημερωτικά Φανζίν

Ενημερωτικά Φανζίν
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού

Ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο στο Γέρακα.


Διευθυντής Σχολείου

Αθανάσιος Λιάκος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές τους Δ2 χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε έναν από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι που επιλέχθηκαν σχετίζονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία της υποθαλλάσιας ζωής.
Κάθε ομάδα έψαξε πληροφορίες σχετικά με το θέμα και στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί και να προτείνει μια πρακτική λύση για το στόχο της που να μπορεί να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση της ομάδας που εργαζόταν για τις ανανεώσιμης πηγές ενέργειας, έγινε συνεργασία με τον καθηγητή φυσικής κύ Γάτσιο για να δημιουργηθεί μια συσκευεί που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια από τη ροή του νερού της βρύσης.
Τέλος το υλικό που μαζεύτηκε οργανώθηκε και παρουσιάστηκε σε τέσσερα φανζιν το καθένα με τη δική του τεχνοτροπία και ιδιαιτερότητα που αντιπροσωπεύει την ομάδα που το δημιούργησε.
 
 
 

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να κάνουν σωστή έρευνα και στη συνέχεια να ενημερώσουν την τοπική κοινότητα για έναν από τους 17 στόχους, καθώς και να προτείνουν μια πρακτική λύση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation