Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση αυτή πραγματοποείται στο Σχολείο μας εδώ και 10 χρόνια, με την εθελοντική προσφορά της υπεύθυνης καθηγήτριας και στοχεύει στην ενίσχυση της εκμάθησης και στην προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης πτυχίου στη γερμανική γλώσσα, επιπέδου Α1/Α2 μέσω του κρατικού φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).


Αποτελέσματα / επίδραση

Η επιτύχια των μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στη γερμανική γλώσσαΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δραμουντάνη Κατερίνα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα


Στόχος δράσης

Προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης πτυχίου στη γερμανική γλώσσα επιπέδου Α1/Α2, μέσω του κρατικού φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Ετήσιο Πρόγραμμα

Τόπος Δράσης

Σχολείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation