Καλές πρακτικές

Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο- ΔΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

επιχειρείν

επιχειρείν
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο- ΔΕΣ

Δημοτικο Σχολείο- δίγλωσσο- IB/ PYP


Διευθυντής Σχολείου

Μπελέφας Θεόδωρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές, αφού πληροφορήθηκαν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την αρχή λειτουργίας κάθε επιχείρησης, προχώρησαν στο σχηματισμό των δικών τους ομάδων και ανέλαβαν τους σχετικούς διακριτούς ρόλους, όπως υπεύθυνος επικοινωνίας, διευθυντής διαφήμισης, co – ordinator, διευθυντής μάρκετινγκ κ.λ.π. Στη συνέχεια προχώρησαν σε δράσεις, όπως το άνοιγμα και την παρουσίαση της επιχείρησης, την επικοινωνία με επενδυτές, την πώληση μετοχών, την αγορά πρώτων υλών και την παραγωγή των προϊόντων (καλοκαιρινά βραχιόλια σε διάφορα χρώματα).  

Η τελευταία πρόκληση τους ήταν η παρουσίαση και πώληση των προϊόντων τους. Τα παιδιά ετοίμασαν αφίσες προωθητικές, πάγκους για την πώληση των προϊόντων, μοίρασαν σε όλους τους μαθητές εικονικά χρήματα και πώλησαν τα προϊόντα τους, αφου πρώτα έκαναν εκτενη ερεύνα αγοράς για την κοστολογηση τους. Υπολόγισαν το κόστος παραγωγής, μοίρασαν ερωτήσεις στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν για να εκτιμηθεί το προσδοκώμενο κόστος από τους ίδιους και έκαναν αναπροσαρμογές στην τιμή ανάλογα με την ανταπόκριση του κοινού τους!Το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για την επιχείρηση.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με το επιχειρείν, εντοπισμός όσων επαγγελμάτων στελεχώνουν μια επιχείρηση, σύνταξη πλήρους και ενημερωμένου βιογραφικού σημειώματος, επιχειρηματικό πλάνο,οικονομικός προγραμματισμός ανάληψη πρωτοβουλιών, αξιολόγηση υπαλλήλων, εκτίμηση αναγκών- κόστους- κέρδους, αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων, επίλυση συγκρούσεων και διενέξεων. Συνεργασίες

The Cube Athens- Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κωνσταντίνος Κωνσταντάς

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διδασκαλία στην τάξη, παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές όλων των τέξεων από τους μαθητές της Ε, ενημέρωση γονεών από τον υπεύθυνο δάσκαλο


Στόχος δράσης

Ίδρυση επικερδών επιχειρήσεων με παραγωγή αγαθών και απόδοση κέρδους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές και γονείς όλων των τάξεων (Bazaar Παραχθέντων αγαθών)

Χρόνος δράσης

Ακαδημαϊκό Εξάμηνο

Τόπος Δράσης

Διαδραστικό ΕυρωπαΪκό Σχολείο- Δες Δημοτικό Βάρκιζα

Ένταξη σε Δίκτυα

Αρνητικό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation