Μαθητικές δημιουργίες

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν Ηρακλείου Αττικής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Έτσι μαθαίνω εγώ

Έτσι μαθαίνω εγώ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν Ηρακλείου Αττικής

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Διευθυντής Σχολείου

Σωτηρία Κονίδα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

οι μαθητές βίωσαν την δημιουργία των δικών τους βιβλίων, αδρής και λεπτής κινητικότητας και εφόσον μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαραίτητο εκπαιδευτικό εργαλείο της όλης προσπάθειας είναι το παιχνίδι, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν κάνοντας 


Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη της δημιουργίας και της συνεργασίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation